Su artėjančiom šventėm

Šv. Kalėdų nuostabi naktis Tegul išsklaido nerimą ir baimę,

Tegul užgimsta vėl nauja viltis, Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina.

Tegul sugriūva ir prasmenga viskas, kas žmogiškumo šviesą tik užstoja,

Tegul Naujųjų Metų sniegas Visas skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.

     Jaukių šv. Kalėdų ir Gražių Naujųjų Metų Jums linki "Savas Kalnas".